Retten til selvforsvar

For retten til at forsvare sig selv og sine kære

Frihed i USA

Har man fugt med i den politiske udvikling i USA, vil man konstatere at stadig flere amerikanere tager stadig deres rettigheder mere og mere alvorligt – i skarp modsætning til de fleste danskere. Således benytter flere og flere amerikanere deres ret til at bære skydevåben, også når Sankt Obama kommer på besøg. Godt for dem.

Jeg havde slet ikke regnet med at dette ville nå de danske massemedier, så det er dejligt at JP nævner det på deres hjemmeside. Må den amerikanske frihedsånd sprede sig som ringe i vandet og snarest nå de danske kyster.

august 18, 2009 Posted by | lovgivning, skydevåben, USA | | 2 kommentarer

Hussein og hans teleprompter

Det er ikke meget man hører om Hussein Obamas teleprompter, men i USA er det efterhånden gået op for de fleste, at dette, åh så veltalende geni, er dybt afhængig af tingesten. Her er et par underholdende videoer.

Teleprompteren går i stå:

Hussein takker sig selv

ØH!

marts 24, 2009 Posted by | USA | | Skriv en kommentar

Frihed

USA har fejl, men der er også mange ting som vi danskere kunne lære meget af. Jeg har altid elsket denne sang, som på mange måder afspejler hvad USA i bund og grund handler om.

If tomorrow all the things were gone,
I’d worked for all my life.
And I had to start again,
With just my children and my wife.
I’d thank my lucky stars,
To be living here today.
Cause the flag still stands for freedom,
And they can’t take that away.

And I’m proud to be an American,
Where at least I know I’m free.
And I won’t forget the men who died,
Who gave that right to me.
And I gladly stand up,
Next to you and defend her still today.
Cause there aint no doubt I love this land,
God bless the USA.

From the lakes of Minnesota,
To the hills of Tennessee.
Across the plains of Texas,
From sea to shining sea.
From Detroit down to Houston,
And New York to L.A.
Well there’s pride in every American heart,
And it’s time we stand and say.

That I’m proud to be an American,
Where at least I know I’m free.
And I won’t forget the men who died,
Who gave that right to me.
And I gladly stand up,
Next to you and defend her still today.
Cause there aint no doubt I love this land,
God bless the USA.

And I’m proud to be and American,
Where at least I know I’m free.
And I won’t forget the men who died,
Who gave that right to me.
And I gladly stand up,
Next to you and defend her still today.
Cause there aint no doubt I love this land,
God bless the USA

februar 2, 2009 Posted by | Off Topic, USA | | 2 kommentarer

Forsvar for retten til selvforsvar

Jeg har modtaget en længere kommentar fra ‘Christiane’ og min respons endte med at blive så lang, at jeg besluttede at oploade det som en blogpost i stedet, i troen på at diskussionen også vil være relevant for andre læsere. Jeg starter med at citere Christiane og svarer efterfølgende på kommentaren.

[…] Iøvrigt – lidt off topic i denne henseende – er jeg nysgerrig omkring denne blogs overordnede holdning til våben i private hænder. For det første: Hvis alle ikke-tidligere-voldsdømte må bære våben, gælder det jo også alle de (potentielt) kriminelle, der endnu ikke er blevet dømt for vold. Dette vil medføre, at der kommer uanede mængder af livsfarlige skydevåben i ukyndige, uligevægtige hænder. Jeg ville forudse en voldsom stigning i dødsulykker, samt i tilspidsede situationer (skænderier, jalousi mv.), der endte med drab i stedet for fx. “et par på hovedet”.
Ved at gøre retten til selvforsvar afhængig af straffeattesten, forlænger du jo også straffen langt ud i fremtiden, og forhindrer en evt. forbedret person i at forsvare sig selv. Og man sikrer sig alligevel ikke imod at “de forkerte” får våben, for man kan jo sagtens være voldsmand uden at have en voldsdom. Tværtimod ville den store gruppe af kriminelle, der i dag “nøjes med” kniv, slagvåben eller de bare næver, pludselig få nem og uindskrænket adgang til skydevåben.

Det er som bekendt allerede lovligt at udøve proportional nødværge. Jeg kunne godt forestille mig, at grænserne herfor med fordel kunne udvides gennem retspraksis (og muligvis en mindre justering af lovteksten), således at proportionalitetskravet blev dæmpet betydeligt. Jeg ser ikke generelt noget galt i, at det skulle være lovligt at gennembanke en indbrudstyv. Og dog. For det kunne jo også være naboens 13-årige søn, der stjal en håndfuld øl i din garage fordi hans forældre ikke ville lade ham drikke – og så synes jeg ikke det er i orden, at drengen måske skal leve som krøbling resten af livet, fordi han begik en åndssvag fejl som teenager. Eller det kunne være ekskonen, der brød ind for at hente nogle kompromitterende billeder af sig selv, som manden gemte og brugte som pressionsmiddel.
Man kan forestille sig mange situationer, hvor det ikke ville være i orden at “overreagere” med vold.

Det største problem er for mig at se risikoen for, at volden i samfundet generelt optrappes voldsomt. Jeg er med på, at det allerede er sket som følge af vores import af mellemøstlige kulturberigere, men jeg tør slet ikke tænke på hvad der ville ske, hvis der lå en skarpladt pistol under enhver hovedpude og i ethvert handskerum. Når jeg tænker efter, er det i virkeligheden de færreste mennesker jeg ville betro en skarpladt pistol i mit nærvær. For mennesker begår fejl, og mennesker styres i høj grad af deres følelser. Vi er grundlæggende ret upålidelige, og derfor er jeg glad for vores restriktive våbenlov i Danmark.

Mht. den fynske urmager, som heldigvis blev frikendt for sin heltedåd, ja så forekommer det mig åbenlyst og retfærdigt, at han dømmes for ulovlig våbenbesiddelse, hvis han har overtrådt våbenloven. Jeg kan godt se det paradoksale i, at han ikke måtte have pistolen, men gerne måtte bruge den. Men det svarer jo til, at Brian kører bil uden kørekort og er involveret i en ulykke. Måske frikendes han for ansvar i ulykken, men han skal stadig dømmes for at have kørt ulovligt.

Man kan ikke – i en retsstat – lade det være op til den enkeltes samvittighed og subjektive vurdering i situationen, om vold er lovligt eller ej. Hvis vi lader voldsanvendelse være lovligt i alle de tilfælde, hvor folk selv mener de er i deres gode ret, og ikke stiller krav om proportionalitet, er vi ude på en glidebane. Fx vil en stor bodybuilder have ret til at gennemtæve og lemlæste sin kæreste, hvis hun stikker ham en lussing fordi han har været utro. Hun slog jo først, og var derfor aggressor…
Den holder ikke i mine øjne.

Hej Christiane, tak for din kommentar.

Hvad angår våbenloven, så er det langt fra første gang jeg har modtaget en kommentar der lægger sig op af dine indsigelser. Det er derimod første gang nogen har taget sig tid til at skrive seks afsnit om det. Derfor synes jeg det fortjener en længere udredning, også fordi bloggen her måske har en tendens til at handle mere om virkelighedens situationer end om videnskab og teori. En tendens jeg gerne vil ændre lidt på, men som kræver mere tid end den simple copy paste af empiri som jeg ofte benytter mig af, ikke mindst fordi jeg tydeligt kan mærke at mine evner ud i dansk retorik forværres i takt med at langt det meste af min daglige (skriftlige såvel som mundtlige) kommunikation efterhånden foregår på engelsk.

Anyway. Du siger, at du ikke er moralsk uenig i den grundlæggende indstilling, at forbrydere fortjener høvl. Det er heldigt, for så slipper vi for den evindelige diskussion mellem paradigmer omkring forbrydernes rettigheder. Du stiller i stedet nogle relevante overordnede spørgsmål omkring det praktisk mulige og rimelige, ved at lette eller afskaffe den danske våbenlov.

På den ene side spørger du, hvad gør vi ved forbrydere, som endnu ikke er blevet fange og dømt. Det er lige netop på grund af kriminaliteten at jeg finder det så vigtigt, at våbenloven lempes, så vi har mulighed for at kunne forsvare os mod voldsforbryderne. I dag er du fuldstændig forsvarsløs. De kriminelle er ligeglade med våbenloven og de kan uden problemer anskaffe et skydevåben, det ser vi jo efterhånden hver eneste dag. Det er kun dig og andre lovlydige borgere som bekymrer os om at blive straffet for våbenbesiddelse og det er derfor også dig som er forsvarsløs, når du bliver kulturberiget nede i gågaden. I USA kaldes håndvåben for ”The great equalizer”, en ret præcis betegnelse for det instrument som giver dig en langt bedre mulighed for at komme helskindet ud af situationen, skulle du blive konfronteret med en voldsforbryder.

Dertil har gentagende analyser påvist, at voldskriminaliteten er signifikant lavere i de amerikanske amter, hvor borgerne har lettere adgang til skydevåben og ret til at bære dem. Det er også tilfældet når man kontrollerer for urbanisering, social og etnisk sammensætning osv. Forbryderne frygter ganske simpelt risikoen for at vælge et bevæbnet ”offer”. Jeg vil i den forbindelse især henvise til bogen ’More Guns, Less Crime’, skrevet af den amerikanske økonom John Lott.

På den anden side spørger du, hvad vi skal gøre ved de tidligere dømte, som har begået en forbrydelse for mange år siden, og som måske har forbedret sig i mellemtiden. Nogen ville måske mene, at det er bare synd, det skulle man have tænkt over inden man dummede sig. Det mener jeg ikke nødvendigvis, for selvom det er sjældent, så sker det at folk bliver klogere. Desuden er der situationer hvor folk har handlet på en måde som ellers ligger langt fra deres natur, og som af den ene eller anden grund er blevet presset ud i noget de normalt aldrig kunne have fundet på. Disse mennesker mener jeg personligt har samme ret til at kunne forsvare sig.

Heldigvis for de tidligere dømte, står ens synderegister kun optegnet i en begrænset periode. 2-5 år efter dom eller løsladelse (afhængig af forbrydelsens art) bliver overtrædelsen slettet og vil derfor ikke kunne ses af arbejdsgivere og lignende. Ens dumheder vil altid stå i politiets register (vistnok med undtagelse af mindre sager, som tidligst slettes efter 10 år), som kun bestemte myndigheder har adgang til, og kun under særlige omstændigheder. Uden at kunne give et konkret forslag til, hvordan en lempelse af våbenloven burdes samkøres med straffeattesten, synes jeg godt at man kan tage hensyn til forbrydelsens karakter og dato, når det vurderes hvorvidt en tidligere dømt skal have adgang til våben. Dette er dog en meget teoretisk (om end relevant) diskussion, da en lempelse af den danske våbenlov desværre ligger langt ude i fremtiden.

Udgangspunktet for denne blog er, at retten til at kunne forsvare sig selv er en menneskeret. Når man fratager mennesker denne basale frihed, begår man et seriøst overgreb på individet. Det betyder dog ikke, at man aldrig kan fratage enkelte mennesker denne ret, hvis de misbruger den til at forbryde sig mod samfundet. At være fri til at bevæge sig hvorhen man vil, er ligeledes en menneskeret men derfor kan man godt sætte individer i fængsel, hvis de ikke kan finde ud af at begå sig uden at gøre skade på andre mennesker. Ser vi på retten til fri bevægelse er det altså alment accepteret at man ikke kan fratage folk denne ret, med mindre de har begået en forbrydelse, hvorimod det desværre er en udbredt opfattelse, at man sagtens kan straffe lovlydige borgere, ved at fratage dem retten til selvforsvar. Det er komplet inkonsistent med et samfund som påstås at være frit.

Alle bør derfor som udgangspunkt have ret til at eje og børe skydevåben. Efterfølgende bør man så vurdere om en bestemt person er til fare for andre, og er man ikke det, er der ingen rimelig grund til at fratage dem retten til at kunne forsvare sig selv – tidligere straffet eller ej. Når du siger, at du ville betro de færreste mennesker en skarpladt pistol i din nærhed, kunne jeg godt ønske en nærmere beskrive af hvorfor du frygter almindelige mennesker. Jeg kender ikke din omgangskreds, men langt de fleste af mine venner, bekendte og familiemedlemmer kunne uden problemer besidde skydevåben uden at det ville volde problemer. Der er naturligvis nogle enkelte mennesker som ikke burde have så meget som en brødkniv, men ligesom vi ikke uddeler fængselsstraffe til hele landet, bør man heller ikke afholde flertallet fra at eje våben, med henvisning til at nogle enkelte ville bruge dem til kriminalitet. Skal du bures inde fordi du teoretisk set kunne finde på at bryde ind hos din nabo, måske endda slå ham ihjel med din brødkniv eller motorsav?

Du nævner endvidere nogle eksempler om brug af ”selvforsvar” som enhver fornuftig person kan se ville være urimeligt. En bodybuilder skal ikke tæve sin kæreste, fordi hun slår ham og man skal ikke skyde naboens søn, fordi han stjæler øl i din garage, det er ikke selvforsvar men angreb. Jeg ser dog ikke nogen grund til at man ikke kan have en lovgivning omkring selvforsvar, som tager hensyn til princippet om proportionalitet. Den danske lovgivning på dette område kunne godt trænge til nogle ændringer (som du selv er inde på), men er grundlæggende udmærket. Jeg håber da heller ikke at jeg nogensinde har sagt at voldsanvendelse bør være lovligt i alle tilfælde, hvor folk selv mener de er i deres gode ret.

Vi kan i øvrigt godt blive enige om, at det er mest konsistent med våbenloven, at Michael Woollhead blev straffet for våbenbesiddelse. På samme måde som det tidligere var konsistent med polsk lov, at grænseoverløbere skulle straffes.

I øvrigt, forsvaret for retten til at kunne bevæbne sig er baseret på to overordnede principper. Jeg diskuterer primært forsvar mod individuelle forbrydere her på bloggen. Men der findes også en anden tilgang som er mindst lige så relevant, nemlig muligheden for at kunne forsvare sig mod en totalitær stat.

Only Bad People Need Guns

Only Bad People Need Guns (ja, det er en parodi 😉

januar 27, 2009 Posted by | lovgivning, skydevåben, statistik, USA | , , , | 4 kommentarer

Ted Nugent om frihed

Mikael fra Bombe I en Turban gjorde opmærksom på følgende interview med musikeren Ted Nugent. Nugent sidder i bestyrelsen for NRA og blev kendt som guitaristen i hard rock banded The Amboy Dukes. Jeg lytter ikke så meget til denne genre og kendte derfor ikke Nugent, men lidt research vidner om en farverig personlighed med nogle meget klare og velargumenterede holdninger om frihed og retten til at bære skydevåben.

Jeg forsøgte at oversætte interviewet til dansk, men der skal en hel del kreativitet til for at lave en god oversættelse fra US-engelsk til dansk, så jeg har valgt bare at poste min engelske transskribering.

I believe that a person’s moral compass can be determined by how he references free men the right to defend themselves. The second amendment is so obvious to me that it’s insane that there’s an argument.
Let’s pretend there is no document. Let’s pretend brave families didn’t leave the tyrants and the slave drivers of Europe, so that they could practice the religion of their choice, to speak out about without being murdered. That they can produce wool without the King’s men coming and taking it from them, every season of harvest. Let’s pretend that never happened. Let’s just pretend this guy named Ted Nugent parachuted on the earth and woke up one morning and saw these wonderful resources and had dreams of excellence and being the best that I could be.
I don’t need a document, and I don’t need another man to explain to me that I have the right to defend my gift of life. And that there is an argument in America, from Hillary Clinton, Barbara Boxer and Dianne Fleiss, from a whole gaggle of numbnuts who would try to tell me they will dictate where, how and if, I can defend myself. I find that preposterous. I find it unacceptable and I will not accept it. I am a free man. Don’t tread on me! A good law abiding citizen, not convicted of a felon. The second amendment of our Bill of Rights is my concealed weapons permit. PERIOD!
[…]
The limitation should be, instead of arresting people for molesting children 24 times, I’d rather that the dad walked in the room, found the person molesting that child, and blew his brains out. I would rather that the lady in Massachusetts last month, who was taking her daughter to soccer, who was carjacked by a sadistic maggot who have been in the prison system all his life, but was let out again because we feel sorry for him – maybe he had a bad childhood. Instead of her being hijacking and murdered, I’d rather she just shot the bastard dead. But in Massachusetts somebody decided she can’t do that, so she’s dead. I would rather that she was alive and the carjacker was dead. I’m weird.

I would rather that the guy, who beat this lady to within an inch of her life in Waco, on parole was he (phenomenal), and beat her within an inch of her life, in front of her grandchildren, with a whisky bottle. I would rather she fell to the ground, pulled out a .38, and shot him six times in the chest and killed him. Am I weird? Because the guy is gonna get out again.. I Don’t like repeat offenders, I like dead offenders.

Det er klar tale og der er vist ingen grund til at nævne, at jeg er 100 % enig med manden. At han desuden er konstant skydeskive for nazibevægelsen PETA, vidner om en mand med fornuften i behold.

Se i øvrigt nedenstående videoer og sig du ikke straks elsker manden 🙂

En ægte mand med humor og fornuften i behold. Mikael, hvorfor har du ikke fortalt mig om Nugent for længe siden?

januar 23, 2009 Posted by | USA | , , , , | 4 kommentarer

Ældre kvinde fangede indbrudstyv

Som bekendt har de fleste amerikanske borgere stadig retten til at forsvare sig selv, hvilket var præcis hvad 85-årige Leda Smith gjorde, da hun overraskede en tyv i sit hjem. Hun trak simpelthen sin pistol og oplyste knægten om at han havde valget mellem at ringe til politiet eller at blive skudt. Han valgte, klogeligt, at ringe til politiet.

Her i Danmark ville det aldrig være sket. Det eneste en lovlydig dansker kan gøre, hvis han/hun skulle overraske en indbrudstyv, er at lukke øjnene og håbe at tyven ikke bliver voldelig. Havde Leda Smith været dansker, er det ikke godt at vide hvad der var sket.

Tak til Anna Lyttiger for henvisningen.

august 19, 2008 Posted by | Hædersfolk, skydevåben, Systemet, USA | | Skriv en kommentar

Åh, at være amerikaner og fri til at forsvare sig

Det muligt at USA har mange problemer, men amerikanerne er i det mindste stadig beskyttet mod overgreb på deres basale rettigheder. Således har den amerikanske højesteret dømt, at “the second amendment” henviser til en individuel (frem for kollektiv) ret. Det betyder blandt andet at den stramme våbenlov i Washington D.C. er forfatningsstridig og skal reformeres til folkets fordel.

Tak til Hodja for henvisningen. Nu mangler vi bare, at også Europa udvikler sig til et sted hvor friheden kan blomstre.

juni 27, 2008 Posted by | lovgivning, skydevåben, USA | , | Skriv en kommentar

Folk må forsvare sig selv

Følgende indlæg kan dd læses på JP.dk

NÅR MAN læser i avisen om de sager, hvor almindelige mennesker har ringet forgæves efter politiet, er der virkelig grund til at skærpe opmærksomheden.

At almindelige mennesker kan leve i forvisning om, at politiet kommer til undsætning, hvis man har indbrud eller bliver overfaldet, er en rettighed, der er lige så basal, som den er nødvendig, for at et samfund skal kunne fungere.

For hvad bliver konsekvensen, hvis flere og flere mennesker føler, at politiet ikke beskytter dem? Svaret er både oplagt og skræmmende, for hvem vil blot acceptere, at voldelige mennesker til hver en tid kan bryde ind hos dem og gøre, hvad de har lyst til, uden at politiet kommer?

Hvis ikke almindelige borgere i dette land kan forvente, at politiet beskytter dem, så er de ganske simpelt nødt til at beskytte sig selv.

Det er ikke en gang selvtægt, for selvtægt betyder, at man ”tager sig selv til rette”, men hvis ikke man kan forvente, at der er andre, som ”tager til rette”, så er det ikke længere selvtægt, men simpelt hen selvforsvar.

Alle mennesker har ret til at forsvare sig selv, men hvis man skal forsvare sig mod eksempelvis bander, som bryder ind i ens eget hjem og truer ens familie, så er man nødvendigvis nødt til at have midlerne til at forsvare sig selv.

Lemp våbenlovgivningen
Derfor vil en nødvendig konsekvens af, at politiet ikke kan forsvare borgerne, være, at man lemper våbenlovgivningen, så borgerne får midlerne til at forsvare sig selv.

Før man bryder ud i hånlatter og vrængen over amerikanske tilstande, så overvej følgende: Der er i de seneste år sket en markant stigning i voldelig kriminalitet, hvor også flere almindelige familier har oplevet, at der er dukket personer op i deres hjem, som har truet og tæsket dem for at få penge.

Hvad skal disse mennesker gøre, og hvad skal andre mennesker gøre for at imødegå dette? Skal man sidde med foldede hænder og tage, hvad der kommer?

Jeg tror, at de fleste mennesker vil foretrække, at politiet kunne beskytte borgerne og sikre trygheden i samfundet, men når det nu ikke er tilfældet, hvad er mulighederne da?

Af Bo Grünberger, stud. theol.

Godt gået Bo.

Da tiden er knap vil jeg nøjes med at kopiere min kommentar på Anna Lyttigers blog:

De fleste mennesker er mod en liberal våbenlovgivning fordi de er blevet bildt ind at flere våben skaber mere vold. Det er ganske simpelt en forkert antagelse. Flere våben fører beviseligt til mindre voldelig kriminalitet, fordi a. forbryderne er mere bange for bevæbnede civile end for politiet b. folk kan forsvare sig, og ofte gør det hvis de har midlerne.

“Jamen, hvis alle har våben, så skaffer de kriminelle bare endnu større våben”. NEJ. Hvor mange eksempler har du hørt om, hvor forbrydere i det våbenliberale USA slæber kampvogne, M60 eller panserværnsraketter med, når de er ude og begå røveri eller indbrud? Et samfund hvor alle har våben er mere trygt end et samfund hvor kun forbryderne er bevæbnede, fordi det udligner det ulige magtforhold mellem forbryder og borger.

“Jaaaamen! I Amerika er der meget mere vold og kriminalitet end i Danmark”. Ja, det er der. Det skyldes at USA er langt mere multikulturalt, og sikkert også den lave grad af socialt sikkerhedsnet. Men ser man på graden af kriminalitet i de forskellige stater og amter, så er der en helt klar tendens for lavere kriminalitet i områder hvor våbenlovgivningen er mere liberal.

Anyway. Hvis staten fortsætter deres idiotiske begrænsninger af borgernes frihedsrettigheder, samtidig med at volden stiger og politiet bliver mere og mere elendig til at beskytte borgerne, så bliver den generelle respekt for systemet mindre og mindre, og “selvtægt” bliver mere og mere udbredt. Det ender med at flertallet af borgere bliver kriminelle, fordi de har erhvervet sig midler til at forsvare sig selv (Det kan være noget så ligegyldigt som en pepperspray), og folk der i forvejen er kriminelle, har ikke meget respekt for andre love som de eventuelt måtte finde forkerte.

juni 15, 2008 Posted by | lovgivning, overfald, røveri, retsfølelse, skydevåben, USA, vold | , , , | 2 kommentarer

"Jeg har ingen problemer med at skyde enhver, der kommer ind i mit hjem og forsøger at gøre skade på mine børn"

478px-Jolie Sådan siger Tomb Raider heltinden, Angelina Jolie. Hende og manden, Brad Pitt, har erhvervet sig kopier af pistolen fra filmen (bedre kendt som Heckler & Koch USP Match), og de er både trænede og klar til at bruge dem i forsvaret mod eventuelle forbrydere.

Herfra kan vi kun glæde os over, at en berømt skuespiller med mange fans, giver en så utvetydig udmelding om at hun hellere slås end at lade sig træde på.

Godt gået, Angelina.

juni 5, 2008 Posted by | Film, skydevåben, USA | , , , | 5 kommentarer

Bevæbnede bøsser

Pajamas Media bringer følgende artikel, skrevet af B. Daniel Blatt:

Just over two years ago, Jacob Robida, a troubled 18-year-old who lived in a room filled with weapons, Nazi flags, and anti-Semitic writings, walked into Puzzles Lounge, a gay bar in New Bedford, Massachusetts. After presenting a fake ID to the bartender and finishing off a drink, he asked if it was a gay bar.

Upon learning that it was, he ordered a second drink. Then he went to the back of the bar and started swinging a hatchet at bar patrons, striking two. When others tried to wrestle him to the ground, he pulled out a gun and shot one person in the face, another in the head (twice), and a third person in the abdomen.

After fleeing the scene, he was cornered by police in Arkansas, where he shot and killed a policeman and his 33-year-old girlfriend before being shot and critically wounded by officers. He died later at a Missouri hospital.

The situation might have turned out differently had the bartender or a patron brought a handgun to the bar that night. Let’s say that in response to an increase in anti-gay violence, gay groups and individuals like the Puzzles Lounge bartender had joined the Pink Pistols, a group which advocates “gun ownership and training in the proper use of firearms by gay people.” Imagine that after participating in the program offering instruction from the National Rifle Association in the defensive use of firearms, this particular bartender decided to keep a handgun hidden behind the bar. Instead of two people dying and three suffering serious wounds that night, the only person to die might have been Robida. As soon as the bartender realized Robida was up to no good, he could have pulled out his gun and said, “You may think gay people are just pansies who sing showtunes, but unless you drop your weapons, this Colt here will teach you a whole new meaning of ‘Hello, Dolly.’”

It’s not just the line that makes this scenario seem a bit far-fetched. I would daresay that few gay bartenders are trained in the use of firearms. And Pink Pistols appears to be the only gay group which encourages gay people to use firearms for self-defense against hate crimes.

The national gay groups, never eager to be out of sync with the agenda of the American left, would likely not be willing to promote the responsible use of firearms, an issue associated with conservatives and the GOP. I could find no reference to gun rights on the website of the Human Rights Campaign (HRC). In 2004, the National Gay and Lesbian Task Force “expressed concern” that Vice President Cheney was delivering the keynote address at the annual meeting of the National Rifle Association (NRA). Their release included quotes from several groups critical of the NRA and firearms.

These groups didn’t consider the fact that gay people use firearms to defend themselves against hate crimes. Instead of addressing the firearms issue, HRC President Joe Solmonese claimed the attack in New Beford was a reminder of the need for a federal hate crimes law. What he didn’t mention was that Massachusetts, the state where the attack occurred, already has hate crimes legislation on the books.

Indeed, according to the Massachusetts Department of Education, “Hate Violence Should Be Charged Under At Least 3 Statutes,” with the state’s Hate Crimes Penalties Act providing penalties for those who assault a person because of his sexual orientation (among other qualifiers). If those laws didn’t deter Robida, it’s highly unlikely that a federal law would have. But he might have been more hesitant to attack the bar had he known he would have faced a bartender or patron with a firearm.

However, given Massachusetts’s strict control laws, it’s less likely that a law-abiding citizen would possess a firearm. In 1998, the Bay State enacted a law which the Gun Owners’ Action League, a firearms association in Massachusetts, called the “worst in the nation.” (Meanwhile, the Brady Center to Prevent Handgun Violence, a group which advocates gun control, sees that state as “implementing the nation’s strongest gun-safety regulations.”)

The problem with such laws is that they only deter law-abiding citizens from owning firearms. Just as Massachusetts hate crime statutes didn’t prevent Robida from singling out a gay bar for attack, gun laws didn’t stop Robida from acquiring a weapon and using it there.

Massachusetts isn’t the only jurisdiction with strict gun control laws. The District of Columbia also has “an unusually strict gun control law.” That law is currently under review in the Supreme Court in the case, District of Columbia v. Heller.

In its brief in that case, the Pink Pistols notes “the long history of hate crimes and violence directed at the LGBT community” and contends that “for certain LGBT individuals, the possession of firearms in the home is essential for a sense of personal security.” And not just gay people. Countless Americans own firearms so they can feel more secure in their homes.

With studies showing lower crime rates in states that allow individuals to obtain permits to possess concealed weapons, it’s clear that giving law-abiding citizens greater freedom to own firearms means increased opportunities for self-protection. And that’s true for gay people as much as it is for society at large.

To repeat: Gun control laws in Massachusetts did not prevent Jacob Robida from acquiring a gun, and hate crime laws did not deter him from entering a gay bar in New Bedford and shooting several patrons.

Just as citizens of other states have used firearms to protect themselves from attack (particularly in their homes), gay people could use firearms to protect themselves. Indeed, greater respect for gun rights might better protect gay people than hate crimes laws.

There is no evidence that hate crime statutes prevent hate crimes. At the same time, there is evidence that increased levels of gun ownership reduces crime.

If gay activists see hate crimes as a pressing problem in our community, they might better be served not by laws which single out gay people for protection, but by laws which benefit all citizens.

Restrictive gun laws, like the statute at issue in D.C. v. Heller, prevent all law-abiding citizens, including gay men and lesbians, from protecting themselves in their own homes. For the sake of gay Americans — and all Americans — it’s time to repeal restrictive gun control laws and adopt ones which allow citizens to own firearms and use them responsibly.

B. Daniel Blatt blogger på GayPatriot.

marts 13, 2008 Posted by | overfald, skydevåben, USA, vold | , , , | Skriv en kommentar