Retten til selvforsvar

For retten til at forsvare sig selv og sine kære

“Danskere” begår hjemmerøverier

Hentet fra Hodjas blog

JP viderebringer helt ukritisk chefen for Rigspolitiets Nationale efterforskningscenter, Kim Klivers påstand om, at det er “danske unge” som begår hjemmerøverier. Det en vist et udsagn som skal tages med et gran salt, kriminalitetsstatistikkerne taget i betragtning. Men det kommer vel an på definitionen af begrebet “danskere”.

Nu vi er ved hjemmerøverier, så har jeg konstrueret et lille Danmarkskort over hjemmerøverier i perioden 21. maj 2007 – 1. oktober 2008. Data er taget fra eb.dk og berlingske.dk. Med undtagelse af nogle byer som har haft flere hjemmerøverier og et enkelt tilfælde i Vestjylland, hvor en nærmere geografisk placering ikke kunne findes, burde kortet være dækkende.

Hjemmerøverier 21. maj 2007 - 1. oktober 2008.

Hjemmerøverier 21. maj 2007 - 1. oktober 2008.

Tryk på Mere, for at se den detaljerede liste over hjemmerøverier i perioden.

Læs resten

januar 28, 2009 Posted by | Hjemmerøverier, statistik | , , | 6 kommentarer

Forsvar for retten til selvforsvar

Jeg har modtaget en længere kommentar fra ‘Christiane’ og min respons endte med at blive så lang, at jeg besluttede at oploade det som en blogpost i stedet, i troen på at diskussionen også vil være relevant for andre læsere. Jeg starter med at citere Christiane og svarer efterfølgende på kommentaren.

[…] Iøvrigt – lidt off topic i denne henseende – er jeg nysgerrig omkring denne blogs overordnede holdning til våben i private hænder. For det første: Hvis alle ikke-tidligere-voldsdømte må bære våben, gælder det jo også alle de (potentielt) kriminelle, der endnu ikke er blevet dømt for vold. Dette vil medføre, at der kommer uanede mængder af livsfarlige skydevåben i ukyndige, uligevægtige hænder. Jeg ville forudse en voldsom stigning i dødsulykker, samt i tilspidsede situationer (skænderier, jalousi mv.), der endte med drab i stedet for fx. “et par på hovedet”.
Ved at gøre retten til selvforsvar afhængig af straffeattesten, forlænger du jo også straffen langt ud i fremtiden, og forhindrer en evt. forbedret person i at forsvare sig selv. Og man sikrer sig alligevel ikke imod at “de forkerte” får våben, for man kan jo sagtens være voldsmand uden at have en voldsdom. Tværtimod ville den store gruppe af kriminelle, der i dag “nøjes med” kniv, slagvåben eller de bare næver, pludselig få nem og uindskrænket adgang til skydevåben.

Det er som bekendt allerede lovligt at udøve proportional nødværge. Jeg kunne godt forestille mig, at grænserne herfor med fordel kunne udvides gennem retspraksis (og muligvis en mindre justering af lovteksten), således at proportionalitetskravet blev dæmpet betydeligt. Jeg ser ikke generelt noget galt i, at det skulle være lovligt at gennembanke en indbrudstyv. Og dog. For det kunne jo også være naboens 13-årige søn, der stjal en håndfuld øl i din garage fordi hans forældre ikke ville lade ham drikke – og så synes jeg ikke det er i orden, at drengen måske skal leve som krøbling resten af livet, fordi han begik en åndssvag fejl som teenager. Eller det kunne være ekskonen, der brød ind for at hente nogle kompromitterende billeder af sig selv, som manden gemte og brugte som pressionsmiddel.
Man kan forestille sig mange situationer, hvor det ikke ville være i orden at “overreagere” med vold.

Det største problem er for mig at se risikoen for, at volden i samfundet generelt optrappes voldsomt. Jeg er med på, at det allerede er sket som følge af vores import af mellemøstlige kulturberigere, men jeg tør slet ikke tænke på hvad der ville ske, hvis der lå en skarpladt pistol under enhver hovedpude og i ethvert handskerum. Når jeg tænker efter, er det i virkeligheden de færreste mennesker jeg ville betro en skarpladt pistol i mit nærvær. For mennesker begår fejl, og mennesker styres i høj grad af deres følelser. Vi er grundlæggende ret upålidelige, og derfor er jeg glad for vores restriktive våbenlov i Danmark.

Mht. den fynske urmager, som heldigvis blev frikendt for sin heltedåd, ja så forekommer det mig åbenlyst og retfærdigt, at han dømmes for ulovlig våbenbesiddelse, hvis han har overtrådt våbenloven. Jeg kan godt se det paradoksale i, at han ikke måtte have pistolen, men gerne måtte bruge den. Men det svarer jo til, at Brian kører bil uden kørekort og er involveret i en ulykke. Måske frikendes han for ansvar i ulykken, men han skal stadig dømmes for at have kørt ulovligt.

Man kan ikke – i en retsstat – lade det være op til den enkeltes samvittighed og subjektive vurdering i situationen, om vold er lovligt eller ej. Hvis vi lader voldsanvendelse være lovligt i alle de tilfælde, hvor folk selv mener de er i deres gode ret, og ikke stiller krav om proportionalitet, er vi ude på en glidebane. Fx vil en stor bodybuilder have ret til at gennemtæve og lemlæste sin kæreste, hvis hun stikker ham en lussing fordi han har været utro. Hun slog jo først, og var derfor aggressor…
Den holder ikke i mine øjne.

Hej Christiane, tak for din kommentar.

Hvad angår våbenloven, så er det langt fra første gang jeg har modtaget en kommentar der lægger sig op af dine indsigelser. Det er derimod første gang nogen har taget sig tid til at skrive seks afsnit om det. Derfor synes jeg det fortjener en længere udredning, også fordi bloggen her måske har en tendens til at handle mere om virkelighedens situationer end om videnskab og teori. En tendens jeg gerne vil ændre lidt på, men som kræver mere tid end den simple copy paste af empiri som jeg ofte benytter mig af, ikke mindst fordi jeg tydeligt kan mærke at mine evner ud i dansk retorik forværres i takt med at langt det meste af min daglige (skriftlige såvel som mundtlige) kommunikation efterhånden foregår på engelsk.

Anyway. Du siger, at du ikke er moralsk uenig i den grundlæggende indstilling, at forbrydere fortjener høvl. Det er heldigt, for så slipper vi for den evindelige diskussion mellem paradigmer omkring forbrydernes rettigheder. Du stiller i stedet nogle relevante overordnede spørgsmål omkring det praktisk mulige og rimelige, ved at lette eller afskaffe den danske våbenlov.

På den ene side spørger du, hvad gør vi ved forbrydere, som endnu ikke er blevet fange og dømt. Det er lige netop på grund af kriminaliteten at jeg finder det så vigtigt, at våbenloven lempes, så vi har mulighed for at kunne forsvare os mod voldsforbryderne. I dag er du fuldstændig forsvarsløs. De kriminelle er ligeglade med våbenloven og de kan uden problemer anskaffe et skydevåben, det ser vi jo efterhånden hver eneste dag. Det er kun dig og andre lovlydige borgere som bekymrer os om at blive straffet for våbenbesiddelse og det er derfor også dig som er forsvarsløs, når du bliver kulturberiget nede i gågaden. I USA kaldes håndvåben for ”The great equalizer”, en ret præcis betegnelse for det instrument som giver dig en langt bedre mulighed for at komme helskindet ud af situationen, skulle du blive konfronteret med en voldsforbryder.

Dertil har gentagende analyser påvist, at voldskriminaliteten er signifikant lavere i de amerikanske amter, hvor borgerne har lettere adgang til skydevåben og ret til at bære dem. Det er også tilfældet når man kontrollerer for urbanisering, social og etnisk sammensætning osv. Forbryderne frygter ganske simpelt risikoen for at vælge et bevæbnet ”offer”. Jeg vil i den forbindelse især henvise til bogen ’More Guns, Less Crime’, skrevet af den amerikanske økonom John Lott.

På den anden side spørger du, hvad vi skal gøre ved de tidligere dømte, som har begået en forbrydelse for mange år siden, og som måske har forbedret sig i mellemtiden. Nogen ville måske mene, at det er bare synd, det skulle man have tænkt over inden man dummede sig. Det mener jeg ikke nødvendigvis, for selvom det er sjældent, så sker det at folk bliver klogere. Desuden er der situationer hvor folk har handlet på en måde som ellers ligger langt fra deres natur, og som af den ene eller anden grund er blevet presset ud i noget de normalt aldrig kunne have fundet på. Disse mennesker mener jeg personligt har samme ret til at kunne forsvare sig.

Heldigvis for de tidligere dømte, står ens synderegister kun optegnet i en begrænset periode. 2-5 år efter dom eller løsladelse (afhængig af forbrydelsens art) bliver overtrædelsen slettet og vil derfor ikke kunne ses af arbejdsgivere og lignende. Ens dumheder vil altid stå i politiets register (vistnok med undtagelse af mindre sager, som tidligst slettes efter 10 år), som kun bestemte myndigheder har adgang til, og kun under særlige omstændigheder. Uden at kunne give et konkret forslag til, hvordan en lempelse af våbenloven burdes samkøres med straffeattesten, synes jeg godt at man kan tage hensyn til forbrydelsens karakter og dato, når det vurderes hvorvidt en tidligere dømt skal have adgang til våben. Dette er dog en meget teoretisk (om end relevant) diskussion, da en lempelse af den danske våbenlov desværre ligger langt ude i fremtiden.

Udgangspunktet for denne blog er, at retten til at kunne forsvare sig selv er en menneskeret. Når man fratager mennesker denne basale frihed, begår man et seriøst overgreb på individet. Det betyder dog ikke, at man aldrig kan fratage enkelte mennesker denne ret, hvis de misbruger den til at forbryde sig mod samfundet. At være fri til at bevæge sig hvorhen man vil, er ligeledes en menneskeret men derfor kan man godt sætte individer i fængsel, hvis de ikke kan finde ud af at begå sig uden at gøre skade på andre mennesker. Ser vi på retten til fri bevægelse er det altså alment accepteret at man ikke kan fratage folk denne ret, med mindre de har begået en forbrydelse, hvorimod det desværre er en udbredt opfattelse, at man sagtens kan straffe lovlydige borgere, ved at fratage dem retten til selvforsvar. Det er komplet inkonsistent med et samfund som påstås at være frit.

Alle bør derfor som udgangspunkt have ret til at eje og børe skydevåben. Efterfølgende bør man så vurdere om en bestemt person er til fare for andre, og er man ikke det, er der ingen rimelig grund til at fratage dem retten til at kunne forsvare sig selv – tidligere straffet eller ej. Når du siger, at du ville betro de færreste mennesker en skarpladt pistol i din nærhed, kunne jeg godt ønske en nærmere beskrive af hvorfor du frygter almindelige mennesker. Jeg kender ikke din omgangskreds, men langt de fleste af mine venner, bekendte og familiemedlemmer kunne uden problemer besidde skydevåben uden at det ville volde problemer. Der er naturligvis nogle enkelte mennesker som ikke burde have så meget som en brødkniv, men ligesom vi ikke uddeler fængselsstraffe til hele landet, bør man heller ikke afholde flertallet fra at eje våben, med henvisning til at nogle enkelte ville bruge dem til kriminalitet. Skal du bures inde fordi du teoretisk set kunne finde på at bryde ind hos din nabo, måske endda slå ham ihjel med din brødkniv eller motorsav?

Du nævner endvidere nogle eksempler om brug af ”selvforsvar” som enhver fornuftig person kan se ville være urimeligt. En bodybuilder skal ikke tæve sin kæreste, fordi hun slår ham og man skal ikke skyde naboens søn, fordi han stjæler øl i din garage, det er ikke selvforsvar men angreb. Jeg ser dog ikke nogen grund til at man ikke kan have en lovgivning omkring selvforsvar, som tager hensyn til princippet om proportionalitet. Den danske lovgivning på dette område kunne godt trænge til nogle ændringer (som du selv er inde på), men er grundlæggende udmærket. Jeg håber da heller ikke at jeg nogensinde har sagt at voldsanvendelse bør være lovligt i alle tilfælde, hvor folk selv mener de er i deres gode ret.

Vi kan i øvrigt godt blive enige om, at det er mest konsistent med våbenloven, at Michael Woollhead blev straffet for våbenbesiddelse. På samme måde som det tidligere var konsistent med polsk lov, at grænseoverløbere skulle straffes.

I øvrigt, forsvaret for retten til at kunne bevæbne sig er baseret på to overordnede principper. Jeg diskuterer primært forsvar mod individuelle forbrydere her på bloggen. Men der findes også en anden tilgang som er mindst lige så relevant, nemlig muligheden for at kunne forsvare sig mod en totalitær stat.

Only Bad People Need Guns

Only Bad People Need Guns (ja, det er en parodi 😉

januar 27, 2009 Posted by | lovgivning, skydevåben, statistik, USA | , , , | 4 kommentarer

Pat Condell om udviklingen i Holland

Det er ikke så tit at Condell laver videoer, men når han gør, er det altid intelligent og direkte “on the spot”.

januar 25, 2009 Posted by | Systemet | 4 kommentarer

I øvrigt synes jeg…

… det er interessant at se, hvordan perlesagen pludselig har fået alle mennesker til konstant at gentage ordet ‘perker’ med en tydelig befriende følelse. Især de politisk korrekte ser ud til at nyde at sige ‘perker’ hele tiden.

Perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker, perker!

Een, to, mange Perkere

Een, to, mange Perkere

januar 24, 2009 Posted by | Uncategorized | | 5 kommentarer

Den belgiske stat dræber vuggestuebørn

I går formiddag blev en belgisk vuggestue udsat for et horribelt angreb. En psykisk syg mand gik direkte ind i vuggestuen og stak adskillelige børn og voksne ned med en kniv. I alt døde én pædagog og to børn, mens 10 børn blev såret. Også to pædagoger blev såret, da de forsøgte at stoppe manden.

Spørgsmålet er, hvor mange ville være sluppet med livet og førligheden i behold, hvis mindst én af disse to modige pædagoger havde haft adgang til en pistol? Hvor mange ofre er den belgiske våbenlov og de belgiske politikere dermed ansvarlige for?

januar 24, 2009 Posted by | Systemet, vold | , , | 4 kommentarer

Ted Nugent om frihed

Mikael fra Bombe I en Turban gjorde opmærksom på følgende interview med musikeren Ted Nugent. Nugent sidder i bestyrelsen for NRA og blev kendt som guitaristen i hard rock banded The Amboy Dukes. Jeg lytter ikke så meget til denne genre og kendte derfor ikke Nugent, men lidt research vidner om en farverig personlighed med nogle meget klare og velargumenterede holdninger om frihed og retten til at bære skydevåben.

Jeg forsøgte at oversætte interviewet til dansk, men der skal en hel del kreativitet til for at lave en god oversættelse fra US-engelsk til dansk, så jeg har valgt bare at poste min engelske transskribering.

I believe that a person’s moral compass can be determined by how he references free men the right to defend themselves. The second amendment is so obvious to me that it’s insane that there’s an argument.
Let’s pretend there is no document. Let’s pretend brave families didn’t leave the tyrants and the slave drivers of Europe, so that they could practice the religion of their choice, to speak out about without being murdered. That they can produce wool without the King’s men coming and taking it from them, every season of harvest. Let’s pretend that never happened. Let’s just pretend this guy named Ted Nugent parachuted on the earth and woke up one morning and saw these wonderful resources and had dreams of excellence and being the best that I could be.
I don’t need a document, and I don’t need another man to explain to me that I have the right to defend my gift of life. And that there is an argument in America, from Hillary Clinton, Barbara Boxer and Dianne Fleiss, from a whole gaggle of numbnuts who would try to tell me they will dictate where, how and if, I can defend myself. I find that preposterous. I find it unacceptable and I will not accept it. I am a free man. Don’t tread on me! A good law abiding citizen, not convicted of a felon. The second amendment of our Bill of Rights is my concealed weapons permit. PERIOD!
[…]
The limitation should be, instead of arresting people for molesting children 24 times, I’d rather that the dad walked in the room, found the person molesting that child, and blew his brains out. I would rather that the lady in Massachusetts last month, who was taking her daughter to soccer, who was carjacked by a sadistic maggot who have been in the prison system all his life, but was let out again because we feel sorry for him – maybe he had a bad childhood. Instead of her being hijacking and murdered, I’d rather she just shot the bastard dead. But in Massachusetts somebody decided she can’t do that, so she’s dead. I would rather that she was alive and the carjacker was dead. I’m weird.

I would rather that the guy, who beat this lady to within an inch of her life in Waco, on parole was he (phenomenal), and beat her within an inch of her life, in front of her grandchildren, with a whisky bottle. I would rather she fell to the ground, pulled out a .38, and shot him six times in the chest and killed him. Am I weird? Because the guy is gonna get out again.. I Don’t like repeat offenders, I like dead offenders.

Det er klar tale og der er vist ingen grund til at nævne, at jeg er 100 % enig med manden. At han desuden er konstant skydeskive for nazibevægelsen PETA, vidner om en mand med fornuften i behold.

Se i øvrigt nedenstående videoer og sig du ikke straks elsker manden 🙂

En ægte mand med humor og fornuften i behold. Mikael, hvorfor har du ikke fortalt mig om Nugent for længe siden?

januar 23, 2009 Posted by | USA | , , , , | 4 kommentarer

Poseidon hader pirater

Hvad den danske flåde ikke kan præstere, har Poseidon ordnet med et snuptag. I fredags druknede fem somaliske pirater, efter at have modtaget en betydelig løsesum og sejlet væk fra det skib de havde kapret.

Dan danske flådes overmand

Poseidon: Dan danske flådes overmand

januar 11, 2009 Posted by | Underholdning | , | 4 kommentarer

Engelske prins Harry er en slem racist

Han kom nemlig til at kalde sin pakistanske soldaterkammerat for en ‘paki’.

Læs mere om det frygtelige handling på BBC. Historien endte heldigvis godt, med en formel undskyldning efter nogle dygtige islamister og naivister havde lagt lidt pres på den ondsindede prins.

januar 11, 2009 Posted by | Off Topic | , , , , | Skriv en kommentar

1984 anno 2008

Det er en gammel nyhed at London er spækket med overvågningskameraer og at den britiske befolkning godt kunne bruge en forfatning, som ville give dem nogle basale rettigheder. Nu ser det ud til virkeligheden meget snart kommer et endnu længere skridt i retning af Orwells forudsigelser, for nu har de britiske myndigheder planlagt at indsamle og lagre ALLE telefonsamtaler, SMSer og internetsider, som går gennem de britiske netværk.

Jeg er helt med på at der indføres en vis grad af overvågning i kampen mod kriminalitet og terrorisme, men der er noget helt galt, når den slags helt uhørte voldtægt af folks rettigheder overhoved kan komme på tale.

Først fratager de briterne deres våben, dernæst lukker de diverse voldsforbrydere og terrorister ind i landet, og nu udnytter de situationen til at indføre ægte totalitarisme. Det er sgu skræmmende at se.

There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live—did live, from habit that became instinct—in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.

1884, George Orwell

Big Brother is Watching You

Big Brother is Watching You

januar 8, 2009 Posted by | Kulturberigelse, skydevåben, Systemet | , , | Skriv en kommentar

M95

M95 er navnet på de rifler som vores kære “forsvar” blev befriet for, da tre terrorister begik røveri på Antvorskov Kaserne.

Der findes to rifler af navnet M95 og nyhedsmedierne er ikke klare omkring hvilken type der er tale om. Den ene er en snigskytteriffel som produceres af amerikanske Barrett Firearms. Det er en seriøs sag som jeg tvivler på, at Forsvaret har så mange af – hvis de overhoved har nogen.

Den anden riffeltype er en C 7, men kaldes i Danmark for M/95. Det er Forsvarets standardvåben og produceres af det canadiske Colt Canada. M/95 er fuldautomatisk, benytter 5,56mm ammunition og den slår ihjel inden for en afstand af 600 meter. Det er med andre ord ikke legetøj, som Forsvaret lige har udleveret til terroristerne.

M/95

M/95

Karabin

Sammen med M/95 blev der også udleveret nogle tjenestepistoler og Karabin M/96’er. De minder om M/95 men er kortere og med en lidt kortere effektiv skudafstand. Det er heller ikke legetøj.

Tjenestepistol

De omtalte tjenestepistoler må formodes enten at være Sig-Sauer P-210 M/49 eller H&K USP 9mm.

H&K USP 9mm

H&K USP 9mm

Sig-Sauer P-210

Sig-Sauer P-210

Begge er effektive til at slå ihjel på kortere afstand, og mon ikke det netop er hensigten bag røveriet? Spørgsmålet er om det bliver danskere her i landet eller danske soldater i Afghanistan/Irak som bliver ofre for “forsvarets” våben. Skulle de blive brugt mod de komplet forsvarløse danskere i Danmark, kan 200 våben af disse typer skabe et blodbad uden lige, på meget, meget kort tid.

Tak til Hodja for link til info om hvilke våben der blev stjålet.

P.S. Jeg er ikke på nogen måde ekspert i Forsvarets våbenudvalg, så hvis der er nogen som ligger inde med relevant information, er de derfor mere end velkomne til at skrive en kommentar.

Mere

04.01.09 Man tror simpelthen ikke sine egne øjneRTSLF

januar 5, 2009 Posted by | Systemet | , , , | 12 kommentarer