Retten til selvforsvar

For retten til at forsvare sig selv og sine kære

Årets overskrift

Pas på!

Pas på!

HAHA!

Update: Det ser sørme ud til, at JP har ændret overskriften.

JP blev PC

JP blev PC

marts 24, 2009 Posted by | lol | | 7 kommentarer

Hussein og hans teleprompter

Det er ikke meget man hører om Hussein Obamas teleprompter, men i USA er det efterhånden gået op for de fleste, at dette, åh så veltalende geni, er dybt afhængig af tingesten. Her er et par underholdende videoer.

Teleprompteren går i stå:

Hussein takker sig selv

ØH!

marts 24, 2009 Posted by | USA | | Skriv en kommentar

Har Dansk Folkeparti sympati for retten til selvforsvar

Dansk Folkeparti udsendte i dag følgende pressemeddelelse:

DF: Man skal have ret til selvforsvar i eget hjem

Dansk Folkeparti går nu til justitsminister Brian Mikkelsen (K) for at få præciseret, at det som udgangspunkt altid er lovligt at forsvare sig imod bevæbnede røvere i ens eget hjem.

Initiativet kommer på baggrund af flere sager, hvor borgere, som har forsvaret sig imod hjemmerøvere og butiksrøvere, pludselig bliver sat på anklagebænken, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup. Han henviser til dommen imod den tidligere urmager Michael Woolhead og gårsdagens varetægtsfængsling af en borger i Valby, som forsvarede sig mod hele seks hjemmerøvere, der trængte ind under en familiesammenkomst.

Der er et påtrængende behov for at få klargjort, at det er en menneskeret at forsvare sig mod væbnede røverier i eget hjem, mener Peter Skaarup.

– Stigningen i antallet af hjemmerøverier er markant i disse år. Det betyder, at mange mennesker bliver truet, slået og i ekstreme tilfælde myrdet under hjemmerøverierne. De, der overlever, får ofte dybe traumer og må leve resten af deres liv i frygt for igen at blive overfaldet i eget hjem. Det er derfor en vanvittigt krænkende måde at opføre sig på, og det er af afgørende betydning for ofrenes ve og vel, at de har ret til at forsvare sig mod disse grove krænkelser, siger Peter Skaarup.

– I forbindelse med varetægtsfængslingen af en 38-årig mand fra Valby, der forsvarede sin familie og sig selv med en kniv mod seks indtrængende og bevæbnede røvere, finder vi det betænkeligt, at den, der forsvarer sit hjem, ender med at blive varetægtsfængslet. Jeg vil derfor rette henvendelse til justitsministeren for at få en forklaring på, hvorfor man ikke må forsvare sig mod hjemmerøvere uden at risikere varetægtsfængsling, siger Peter Skaarup.

Dansk Folkeparti er om nødvendigt indstillet på at ændre selvforsvarsparagraffen i straffeloven, hvis det viser sig, at det i dag ikke er lovligt at forsvare sig med våben mod indtrængende, bevæbnede røvere i ens eget hjem.

Det lyder jo dejligt, et tiltag som jeg absolut håber der vil blive fulgt op på. Men hvad med Våbenloven? Man kan ikke forsvare sig med våben mod indtrængere så længe det er forbudt at eje førnævnte. Skal vi forsvare os med køkkenknive?

Hvis DF mener dette alvorligt, kan det være starten på en ny æra, hvor retten til selvforsvar igen introduceres for det jagede vildt vi kender som danskere. Jeg er glad for udmeldingen, men skeptisk.

marts 24, 2009 Posted by | Hjemmerøverier, lovgivning | , | 2 kommentarer

Vi ved at verden er af lave…

…når bøller bliver belønnet med et hus for at brænde biler af og skydegale udenlandske narkobander får lov at fortsætte uforstyrret, mens myndighederne bruger tid og ressourcer på at chikanere forældre som bager boller til skolebørn.

Eleverne på Friskolen i Hinnerup har i 20 år nydt de varme eftermiddagsboller og brød, som forældrene på skift leverede. Vel at mærke uden at nogen elever er blevet syge. Et besøg fra Fødevareregion Nord har imidlertid sat en brat stopper for ordningen. En tilfældig bemærkning om, at det var forældrene, som bagte eftermiddagsbrødet, som lå i fryseren og hver dag blev varmet op i ovnen, fik kontrollanterne til at stoppe op.

Den går nemlig ikke.

Fødevarestyrelsen har nu krævet, at forældrene skal hygiejnecertificeres på et tredages kursus, og at selve bagningen kun finder sted i godkendte køkkener.

[…]

Selv om nogle forældre har indvilget i at tage et tredages hygiejnekursus, har skolen søgt om dispensation fra kravet med henvisning til, at brødet tøes op umiddelbart før servering og opvarmes af certificeret personale.

Men det er ikke godt nok. Sektionsleder Birthe Wendelboe, Fødevareregion Nord, oplyser, at der er helt klare regler for servering af mad til skoleelever.

Hver dag mister jeg lidt mere af respekten for den danske stat. Der er snart ikke meget tilbage.

marts 10, 2009 Posted by | Systemet | | 2 kommentarer

Om totalitære UK

The authorities have no way of controlling criminals, so they control the law abiding, ‘cause we are an easy target!

marts 5, 2009 Posted by | fascisme | , , , | Skriv en kommentar

Borgerkrigen nærmer sig

Man skal være yderst tykhovedet eller utroligt stædig, hvis man tvivler på at Danmark er i startfasen af en borgerkrig, og med nyheden om at “Idrætshal, kulturhus og bibliotek lukker, mens skoler og instutioner lærer børnene at gå i dækning for kugler på Nørrebro” er den sidste rest af tvivl forsvundet.

Jamen for fanden, det virkelig gået så gradvist, at mange stadig ikke kan se hvad der er sket? Danmark, det en gang så fredelige lille land, hvor skyderi og vold var noget man læste om i aviserne og som foregik langt væk i de uciviliserede lande, er blevet smadret til ukendelighed af politikernes åbne grænser og import af kulturberigere. Hvis en dansker rejste i tidsmaskine fra 1970’erne til 2009 ville han ikke kunne genkende sit eget land og han ville sandsynligvis ønske at komme væk hurtigst muligt.

Danmark er blevet udsat for et hidtil uset forrædderi, og det endda af vores egne folkevalgte politikere og af de medier som skulle holde statsmagten i snor.

Som en lille sidebemærkning ønsker Danmarks “liberale” parti, at indføre endnu hårdere straffe for besiddelse af skydevåben. Er det et krav at være dum i nakken, for at blive politiker? Straffen for våbenbesiddelse er blevet skærpet konstant siden starten af forrige århundrede, især de sidste 10 år er det gået rigtig stærkt. Men er der blevet færre skudepisoder? Nej, tværtimod.

Definitionen af galskab er at gøre det samme igen og igen, men forvente et andet resultat, og det er netop hvad politikerne gør, også på våbenområdet. Giv dog lovlydige borgere deres basale rettigheder tilbage, giv dem chancen for at forsvare sig!

marts 3, 2009 Posted by | Forræderi | | 2 kommentarer

Om religion som smertestillende middel

Det er længe siden jeg sidst skrev et indlæg, så her kommer en lille video jeg gerne vil dele med jer andre.

marts 2, 2009 Posted by | Religion | | 2 kommentarer