Retten til selvforsvar

For retten til at forsvare sig selv og sine kære

I Polen taler man rent ud af posen

Når selv Pia Kjærsgaard himler op om “kryptokommunisten” Hussein Obamas lyksaligheder, så er det forfriskende at den Polske præsident tør tone rent flag.

Mon Polen er villig til at modtage vesteuropæiske og amerikanske flygtninge, når det snart bliver aktuelt?

Reklamer

november 10, 2008 Posted by | Off Topic | , , | 2 kommentarer

Folkesocialisterne hetzer østeuropæerne

Her gik man og troede at SF så småt havde fattet problemerne med islam og så vender de lige skiven en omgang så vi ikke skulle tro, at de faktisk var ved at komme en smule til fornuft. Det ville da også være frygteligt når nu hele partiets eksistensgrundlag er baseret på irrationalitet.

Partiets integrationsordfører, Astrid Krag, er nemlig overbevist om, at østeuropæerne er en trussel mod Danmark. Hun tror helt alvorligt på, at de radikale elementer som eksisterer blandt mindretal i Østeuropa kan sammenlignes med terrororganisationen Hizb ut-Tahrir. Det er den sædvanlige relativisering om igen. Ja, der findes religiøse ekstremister blandt alle religioner, men hvor mange katolske lande er teokratier? Hvor mange katolske terrorangreb har vi set? Hvor er egentlig denne katolske trussel som Astrid Krag forsøger at fremmane?

Naturligvis skal vi ikke lukke 500.000 østeuropæere ind i Danmark. Vi skal heller ikke lukke 500.000 svenskere ind, for det vil altid give problemer hvis for mange udlændinge kommer til et andet land på for kort tid. Men jo tættere indvandrerne og de oprindelige indbyggere kulturelt set ligger på hinanden, desto flere kan man lukke ind, og der er de Østeuropæiske kulturer langt, langt tættere på os end islam er. Islam er så langt fra dansk kultur at 10.000 ville have været mere end rigeligt og jeg ville til hver en tid være lykkelig ved at udskifte de 500.000 muslimer som lever i Danmark med 500.000 østeuropæere. Javist, der er problemer med nogle østeuropæere (primært sigøjnere) og de som begår kriminalitet i Danmark skal hjem med det samme. Men for at det skal give nogen mening at tale om katolikker versus muslimer må man opdele problemer med andre folkefærd i to kategorier: Religiøst betinget og socialt betinget. Kriminelle muslimer har meget lidt respekt for andre mennesker, især fordi deres religion fremmer racisme og manglende respekt for anderledes troende. Mange af dem går desuden med drømme (nogle gange også planer) om at omvælte demokratiet og indføre den islamiske stat, ummaen. Kriminelle østeuropæere begår derimod kriminalitet på grund af sociale omstændigheder, ikke på grund af religion. De har heller ikke drømme om at omvælte den demokratiske stat og indføre pavevælde. Så snart Østeuropa har opnået økonomisk rigdom på linje med resten af Europa, vil kriminalitetsraten ligeledes falde til Vesteuropæisk niveau, måske endda under, hvis de holder muslimerne ude af deres lande. Selv de muslimske lande som har opnået enorme rigdomme er derimod stadig totalitære og ekstremt voldelige.

Det burde ikke være nødvendigt at redegøre for disse disse klokkeklare fakta, men sådan er det jo gerne når SF udgyder deres idioti. Det er som om de ikke rigtig har fattet alvoren i den islamiske trussel. At de ikke tager problemerne alvorligt, men forsøger at vende fokus mod et problem som slet ikke eksisterer. Måske fordi partiet selv har haft et stort medansvar for at åbne grænserne for uciviliserede folkefærd. Eller måske er det fordi SF føler sig truet af konservative partier i Østeuropa, som (med rette, ville nogen sige) er temmelig kritiske overfor socialismen og den politiske korrekthed. Men disse partier er altså ikke religiøst funderede.

Det personlige perspektiv: Jeg arbejder, bor og rejser meget i Østeuropa og jeg omgås derfor almindelige mennesker blandt både polakker, slovakker, tjekker, rumænere, ukrainere, ungarere og bulgarere. Der er en mindre kulturel forskel mellem dem og os, men den er fuldstændig anderledes og meget mindre religiøs end for den gennemsnitlige muslim. Jeg har aldrig oplevet en østeuropæer der ikke kunne drikke en fyraftensøl (okay, der var en enkelt, men det var ikke af religiøse grunde). Jeg har aldrig oplevet en østeuropæer der forsøgte at omvende mig til katolicismen. Jeg har aldrig oplevet en østeuropæer der ikke ville lade mig hilse på hans søster/mor/kone, af frygt for at jeg skulle skænde hende. Jeg har aldrig oplevet en østeuropæer der henviste til religiøse værker under en politisk diskussion. Jeg har aldrig oplevet en østeuropæer der opdelte katolikker og protestanter i rene og urene. Jeg har aldrig oplevet at blive udsat for trusler eller vold fra familierne til østeuropæiske piger som jeg har været involveret med osv. osv.

Det er muligt at der findes ultrarabiate katolikker men jeg har aldrig mødt dem og jeg kan godt garantere for, at de aldrig vil få en fod indendørs hos noget der bare nærmer sig 99% af befolkningerne i Østeuropa. Den gennemsnitlige muslim har derimod en helt anden respekt for religiøse autoriteter og sympati for selv de mest rabiate grupper. Dermed ikke sagt at at alle muslimer er fanatister men der er en ultrareligiøs strømning blandt almindelige muslimer, som ikke eksisterer blandt almindelige østeuropæiske katolikker.

I forlængelse af dagens indlæg følger her en lille prøve til folkesocialister. Prøven skal være afleveret på mit kontor senest fredag i næste uge.

a. Hvor mange katolske lande er teokratier?

b. Hvor mange katolske terrorangreb har vi set?

c. Stil spørgsmålene for pkt. a og b igen, denne gang med islam som fokus, og sammenlign resultaterne.

d. (Ekstraspørgsmål til de hurtige) Er det socialisterne som bør frygte østeuropæerne, eller østeuropæerne som bør frygte socialisterne?

juli 11, 2008 Posted by | Kulturberigelse, Religion | , , , , , , , | 2 kommentarer