Retten til selvforsvar

For retten til at forsvare sig selv og sine kære

Hvilke rettigheder har forbrydere?

Efter at have fulgt lidt med i selvtægtssagen fra Sabro i Århus har jeg dannet mig nogle tanker omkring dualismen i situationen og om hvordan en dårlig handling giver positive resultater på visse punkter.

For det første var drabet ikke et uprovokeret angreb. Forbryderspireren og hans kumpaner opholdt sig på mandens bopæl med det klare ærinde at stjæle. Meget tyder desuden på, at det da heller ikke var hverken første eller femte gang, at de havde været ude for at tage hvad der ikke tilhørte dem. Set fra et moralsk-praktisk perspektiv har forbryderens bortgang derfor ikke været et tab for samfundet. Tværtimod sparede den tidlige død sandsynligvis samfundet en del penge og fremtidige ofre en del smerte. Hans død var, efter alt at dømme, en nettogevinst for menneskeheden.

MEN fra et moralsk-principielt perspektiv skulle den 35-årig familiefar have tænkt sig om to gange, inden han jagtede tyvene i sin bil. Jeg tror ikke det var hensigten at køre dem ned, men man skal ikke jagte forbryderne når de stikker af, slet ikke når det ikke er lykkedes dem at tage noget med. Det er min klare overbevisning at man har lov at forsvare sig selv og sin ejendom med alle midler, men når man jager en flygtende er det ikke længere forsvar men selvtægt.

Jeg kan ikke bebrejde manden for sin handling, slet ikke i disse tider, hvor kriminaliteten stiger mens politiet hverken kan eller vil reagere på almindelige anmeldelser. At folk begynder at tage sagen i egen hånd er endvidere netop resultatet af vores totalt uduelige retssystem, hvor forbrydere belønnes mens ofre straffes. Det er netop tilfælde som dette jeg ofte advarer imod, og som der vil blive flere og flere af, i takt med at staten undergraver vores tillid til retssystemet. Når det er sagt, så var handlingen alligevel ikke acceptabel. Manden må stå til ansvar for denne fejl, men jeg håber at han bliver idømt en mild dom og snart får mulighed for at fortsætte livet som hidtil.

I øvrigt kunne det være rart at få svar på hvorfor medierne råber så højt, når en somalier bliver slået ihjel. Det er sjældent at selv usædvanligt bestialske mord får samme opmærksomhed. Det skulle da lige være dengang tyrkiske Deniz Uzun blev dræbt ved kølle. Hvorfor får de ekstremt få tilfælde af drab på udlændinge så massiv mediedækning, mens de utallige mord på danskere bliver fejet væk med en lille notits på side 5-8? Racismediskussionen gider jeg slet ikke kommentere på.

Reklamer

maj 4, 2009 - Posted by | Kulturberigelse, Mord | , , , , ,

8 kommentarer »

 1. At prøve at fange en tyveknægt er da ikke selvtægt. Selvtægt er at tage loven i egen hånd, altså straffe nogen på privat basis. Civile anholdelser er lovlige medmindre, der gås for hårdhændet frem, eller frihedsberøvelsen udstrækkes unødvendigt. Nu ved vi jo heller ikke, hvad formålet var med eftersætningen – måske ville “den 35-årige” bare snakke.

  Kommentar af Nils | maj 4, 2009 | Svar

 2. Men det er i den grad selvtægt når man jager nogen udelukkende med hensigt at gøre skade på dem. Måske ville han bare snakke, men jeg tvivler 😉 Jeg tror dog heller ikke det var hensigten at køre nogen ned, men mon ikke der var tæsk i luften?

  Ingen af os kender naturligvis situationen, så jeg taler kun ud fra formodninger.

  Kommentar af rettentilselvforsvar | maj 4, 2009 | Svar

 3. Selvv hvis der var tæsk i luften, kan det vanskeligt vække nogen dybtfølt forargelse. Man kan vurdere forfølgerens adfærd på dens virkning, som blev at fritage samfundet og sagesløse fra en sikkert ikke uvæsentlig ekstraomkostning. Skulle man alvorligt overveje de videre implikationer, ville dødsstraf for drengene efter en retfærdig rettergang sikkert have været en god samfundsøkonomisk og kriminalpræventiv investering.
  Kan eller vil samfundet ikke yde folk beskyttelse, hvilket kun kan ske ved at fjerne gengangerne fra enhver fremtidig cirkulation, vil risikoen for selvtægt af den vilkårlige slags naturligvis stige. Drenge som i den aktuelle sag kunne være blevet inkapaciteret efter første eller anden lovovertrædelse og have tilbragt tredive år i skyggen. Det havde været en passende straf for gentagelse.
  Venstrefløjen og de borgerlige humanister forværrer problemet ved at begrænse folks selvforsvarsmuligheder og ved at støtte opretholdelsen af slappe og helt utidssvarende straffe for selv gentagen berigelseskriminalitet.
  Det er efterhånden en bekræftet fordom, at modstanderne af hot pursuit i denne sag også ville have modsat sig samme fremgangsmåde, hvis aktøren havde været politiet. De er ikke kkun imod selvtægt og vilkårlighed men er tillige soft on crime. Rent taktisk kan vi få meget ud af at gribe selvhjælpsmodstanderne i dette dobbeltspil. Man kan spørge, om de i stedet for at overlade foorfølgelsen til privatte vil overlade samme mulighed til retssamfundet. Når de helt forudsigeligt replicerer med, at for hårde straffe og eftersættelse også er synd for de stakkels unge, har vi dem, hvor vi ønsker dem. De er i defensiven og kan hensynsløst portrætteres som soft on crime, hvilket de jo faktisk er.
  Vi har alt for længe ladet dem bestemme præmisserne for legitim debat.

  Kommentar af PerH | maj 5, 2009 | Svar

 4. Jeg er helt enig med dig på alle punkter i ovenstående kommentar, PerH 🙂
  Der hvor vi skilles er ved spørgsmålet om hvorvidt man skal have ret til at forfølge folk som muligvis var ude på noget, mens som ikke kom dertil og som ikke har stjålet noget på daværende tidspunkt. Havde de forsøgt på noget der bare tilnærmelsesvis kunne ligne andet end flugt, ville manden have haft min uforbeholdne sympati.

  Ifølge jp.dk tyder noget desuden på, at han selv burde sidde inde og ruske tremmer, men det kan naturligvis være en mindre forseelse han har på straffeattesten. Tænk hvor fredeligt der ville være, hvis vores retssystem faktisk var et retssystem.

  Kommentar af rettentilselvforsvar | maj 5, 2009 | Svar

 5. Til 4 (rettentilselvforsvar).
  Jeg mener ikke, at forfølgelse med det forsæt at fremkalde død eller anden skade er i orden, og vil derfor heller ikke sige, at det er omfattet af selvforsvarsretten. Men hot pursuit, som det kendes fra USA, der blot hændelig´t resulterer i forbryderens død skkal ikke lægges forfølgeren til last, med mindre det kan bevises, at der var forsæt til at skade forbryderen. Hot pursuit uden for ejêndommens fysiske rammer er dog af en helt anden karakter, og rejser nogle problemstillinger, som ikke bør diskuteres sammen med Castle doktrinen.
  Selv i USA ville hot pursuit foretaget af privatpersoner være en risikabel fremgangsmåde, fordi enhver skade på tredjeparter eller disses ejendom kunne resultere i civile søgsmål. Så jeg vil ikke sammenkæde hot pursuit med castle doktrinen, da det er uklogt at sammenblande de to problemstillinger.
  Jeg mener dog, at hot pursuit er helt fornuftig at diskutere i forbindelse med politiets eftersættelse af kriminelle. Jeg kan godt forstå, hvis samfundet ikke vil tillade at privatpersoner anstiller en hasarderet biljagt, men det som private aktører er afskåret fra, må naturligvis være et politimæssigt arbejdsredskab. Og her bliver det jo interessant, hvorfor modstanderne af selvtægt også vil afskære politiet muligheden for at jage forbryderen.

  Kommentar af PerH | maj 5, 2009 | Svar

 6. Jamen så er vi helt enige, Per 🙂

  Kommentar af rettentilselvforsvar | maj 5, 2009 | Svar

 7. Her er endnu en sag, der ender med en skændselsdom.
  Link: http://www.uriasposten.net/?p=6801#comment-867169

  Følg dem op, så vinder vi.

  falkeøje

  Kommentar af falkeøje | maj 5, 2009 | Svar

 8. Her er ennu en sag, der ender med en skændselsdom.
  Følg dem op, så vinder vi.

  Link: http://www.uriasposten.net/?p=6801#comment-867169

  falkeøje

  Kommentar af falkeøje | maj 5, 2009 | Svar


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: